fbpx

בעל ניסיון של מעל 20 שנה בשוקי ההון בארץ ובחו"ל במהלכן שימש כמנהל השקעות במספר בתי השקעות בתחום ניהול תיקים.

בוגר BSc בכלכלה חקלאית  מאוניברסיטת ירושלים, הפקולטה לחקלאות ברחובות.

מנהל השקעות מורשה מטעם הרשות לני"ע.