fbpx

ניהול תיק השקעות גלובלי במט"ח

השקעה במט"ח מאפשרת ליהנות ממגוון אלטרנטיבות והזדמנויות השקעה במוצרים פיננסיים הקיימות בשווקים הבינלאומיים.

עיקר החשיפה מתבצעת באמצעות השקעה במניות, אג"ח ו-ETF (קרנות סל) בדגש על מדינות וחברות בעלות דירוג אשראי גבוה, יציבות פיננסית ואיתנות כלכלית מוכחת.

דסק חו"ל מציע גישה אובייקטיבית למוצרים הגלובליים המתקדמים ביותר. לרשות מנהלי ההשקעות שלנו המתמחים בהשקעות במט”ח עומדות אנליזות וסקירות של בנקים זרים מובילים בעולם וכן מערכות מידע ומסחר מהמתקדמות ביותר.

השירות ניתן החל מסך של 300,000 דולר או אירו, כאשר תיק ההשקעות מנוהל במט"ח בחשבון הבנק האישי של הלקוח בארץ (בדומה לתיק השקעות שקלי).