fbpx

סקירה חודשית חודש יוני

חודש תנודתי נוסף בשווקי ההון בעולם עם תחילתו של גל שני בתחלואת הקורונה. החשש מהעמקת המשבר הכלכלי מחריף כאשר מספר החולים בעולם ממשיך לטפס. הצרכן הפרטי שהיה הקטר של הצמיחה העולמית בעשור האחרון נחלש בצורה משמעותית כאשר עובדים רבים מאבדים את מקום עבודתם ומשרות רבות לא יחזרו גם בתום תקופת הקורונה.
קרן המטבע העולמית וה-OECD הורידו בחודש יוני את תחזיות הצמיחה לשפל שלא נראה כמותו אך חוסר הוודאות בקשר למשך המחלה ולחיסון האוכלוסיה מטיל ספק גם בתחזיות החדשות. בישראל שיעור האבטלה נשאר ברמה גבוהה מאוד כאשר מאות אלפי עובדים פוטרו או נמצאים בחל"ת. למרות שהממשלה האריכה את תקופת הזכאות לדמי אבטלה היא תהיה חייבת לפרסם תוכנית מקיפה יותר שכן תקופת הגרייס של הבנקים להלוואות ולמשכנתאות תסתיים בקרוב ועלולה להכניס משקי בית רבים לסחרור כלכלי.
בצד האופטימי יותר דיווחה הלמ"ס על עלייה בהיקף הרכישות בכרטיסי האשראי גם לעומת החודש הקודם וגם מול התקופה המקבילה אך תמהיל ההוצאות השתנה מבילויים למוצרי צריכה כך שסקטור הפנאי, הבילוי והתיירות עדיין במצב קשה.

אג"ח

חודש יוני התאפיין בירידות שערים בכל מדדי אגרות החוב הקונצרניות. מדד תל בונד 20 הנחשב למדד סולידי באופן יחסי הציג ירידה חדה של כ-3.2% בעקבות צניחה במחירי אגרות החוב של מספר חברות בדירוגים גבוהים כמו גזית גלוב ונכסים ובניין. עקום התשואות הממשלתי ממשיך להשתטח כאשר אגרות החוב הממשלתיות הארוכות הוסיפו לערכן כ-2%.
ציפיות האינפלציה בעיקר בטווחים הקצרים המשיכו לרדת עם החשש מהחרפת ההאטה במשק והמדד הנמוך שהתפרסם. למרות עליית המרווחים אנו ממליצים לא להגדיל באופן משמעותי את הקונצרני בדירוגים הגבוהים מכיוון שלדעתנו התשואות באג"חים רבים אינן מגלמות את הסיכון למשבר עמוק יותר. אנו סבורים כי יש לשלב חשיפה לאג"חים ספציפיים בתשואות גבוהות בשילוב עם החזקת מזומן משמעותית לניצול הזדמנויות.

מניות

מה קורה בשוק המניות הישראלי? גם בחודש שמדדי המניות בעולם עלו, מדד ת"א 125 הציג ירידה של כ-5% והוא מוביל את הירידות גם מתחילת השנה. זאת בניגוד להצלחתה היחסית של ישראל במלחמה בנגיף הקורונה. קשה לנו להסביר את הפער הזה. גם מי שטוען שמדדי המניות בישראל מתאפיינים בחשיפה נמוכה לטכנולוגיה יתקשה להסביר את הפער ממדדים כמו Dow Jones או מדד ה-Dax הגרמני. אפילו הבנקים הישראלים שנחשבים שמרניים ויציבים מאוד ביחס למקבילים בעולם הציגו ירידה חדה של כ-30%, יותר ממדד הבנקים בארה"ב המסוכנים יותר ולא רחוק מהירידה של הבנקים האירופאים. אנו ממליצים על חשיפה לשוק הישראלי בעיקר דרך מניות הבנקים, הביטוח והנדל"ן למגורים.