fbpx

סקירה חודשית חודש אפריל

השפעות מגפת הקורונה ימשיכו ללוות את השווקים עוד זמן רב. המומחים חלוקים בדעתם האם אנו צפויים להתפרצות של גל נוסף בקרוב או בחודשי החורף אך גם במידה והתרחיש הזה לא יתקיים הסיכונים לשווקים הפיננסים יישארו גבוהים. בהעדר חשיבות לנתוני המאקרו הרגילים יש להמשיך ולעקוב אחר אסטרטגיית היציאה מהמשבר של מדינות העולם ולבחון האם הכלכלות מצליחות לחזור לסוג של שגרת עסקים חדשה. כוח הקנייה של הצרכן הפרטי, שהיה מנוע הצמיחה של הכלכלה בשנים האחרונות, צפוי לרדת בגלל העלייה בשיעור האבטלה ובמינוף של משקי הבית. בחודש האחרון עלו השווקים הפיננסים בחדות, על בסיס הציפיות לירידה בהיקף התחלואה ופתיחה מחדש של הכלכלות ואינם נסחרים כעת במחירי הזדמנות.

אג"ח

אנו סבורים כי אפיק האג"ח הקונצרני עדיין אטרקטיבי גם לאחר העליות החדות מכיוון שהריבית הממשלתית צפויה להישאר בסביבה האפסית תקופה ארוכה. בנוסף, מספר רב של חברות הגיעו למשבר לאחר הארכת מח"מ החוב שלהם ועם נזילות מספקת. עם זאת אנו סבורים כי חלק מהחברות בדירוגים הגבוהים חזרו למרווחי הסיכון של טרום המשבר ואנו ממליצים לנצל את התיקון על מנת לטייב את תיק האג"ח לכיוון אגרות חוב עם תשואה גבוהה יותר בשילוב עם הגדלת רכיב המזומן.

מניות

שוק המניות עבר מהתמחור של התרחיש הגרוע ביותר לתמחור של תרחיש אופטימי. אומנם יש שונות גבוה מאוד בין הסקטורים השונים אך לאחר התיקון אנו ממליצים להפחית במקצת את החשיפה המנייתית לאור חוסר הודאות.
בחלוקה לסקטורים אנו מעדיפים בישראל את סקטור הפיננסים והנדל"ן למגורים ובחו"ל את החשיפה לסקטור הטכנולוגיה והציוד הרפואי. בחלוקה גיאוגרפית אנו מעדיפים חשיפה לישראל, ארה"ב וסין.