fbpx

סקירה חודשית חודש מרץ

השווקים הפיננסים בחודש מרץ הציגו את התנודתיות החדה ביותר ב-100 השנים האחרונות. הירידות במדד S&P500 הגיעו לכ-30% בנקודה הנמוכה ביותר, צניחה שמזכירה בעוצמתה את השפל הגדול בארה"ב לאחר מלחמת העולם הראשונה. לראשונה בתולדות העולם הגלובלי האזרחים במדינות רבות בעולם מבודדים בביתם וחלק משמעותי מהכלכלה משותק. בתגובה למשבר, ממשלות ובנקים המרכזיים בעולם פתחו את מדפסות הכסף והכריזו על תוכניות מוניטריות ופיסקאליות שלא נראו בעבר.

בארה"ב, גיבש הממשל חבילת סיוע עצומה של 2 טריליון דולר (כ-10% מהתמ"ג) וגם הבנק המרכזי תרם את חלקו בהורדת ריבית ל-0% וההכרזה על תוכנית רכישת נכסים ללא הגבלה. באירופה, הממשלות הכריזו על תוכניות סיוע משמעותיות לעסקים המבוססות על ערבויות להלוואות.
בישראל הממשלה הכריזה על חבילת סיוע בהיקף של 80 מיליארד ₪ – קטן ביחס לתמ"ג לעומת התוכנית בארה"ב.
התוכניות האלו אמורות להחזיק מעל המים את העסקים שנפגעו מהקורונה עד לסיום המגבלות שהוטלו על המשק.
למרות המחיר הגבוה של התוכניות שיתבטא בעליית הגירעון ויחס החוב/תוצר אנו לא צופים תגובה של חברות הדירוג או עליית תשואות חדה באג"ח הממשלתי. שיעור האבטלה בישראל זינק לרמה של 23.3% (היה כ-4%) עקב ההוצאה הכפוייה של מאות אלפי עובדים לחל"ת. למרות שהעלייה בשיעור האבטלה זמנית בלבד אסטרטגיית היציאה ממדיניות הבידוד היא קריטית ותקבע את קצב ההתאוששות של המשק.
לישראל יש יתרונות על מדינות אחרות בעולם במלחמה בקורונה – ניתן לסגור את הגבולות בצורה הרמטית, המערכות בישראל רגילות להתמודד עם אירועי קיצון והאוכלוסיה צעירה ופגיעה פחות למחלה. כמו כן הטכנולוגיה מסייעת להתמודדות עם השיתוק הכלכלי בכך שעובדים רבים ברחבי העולם יכולים להמשיך ולעבוד מביתם.

אג"ח

לאחר תקופה ארוכה של תשואות נמוכות מאוד באג"ח הקונצרני נפתחו בחודש האחרון הזדמנויות נדירות לדעתנו. אנו סבורים כי יש לנצל את פתיחת המרווחים להגדלה של החשיפה לאג"ח הקונצרני באופן משמעותי.

מניות

כרגע, לדעתנו השוק מתמחר את התרחיש הגרוע מאוד. אנו לא בטוחים כי זה התרחיש המרכזי והסביר ביותר אך מוקדם עדיין לקבוע את היקף ההשפעה של הקורונה.