fbpx

סקירה חודשית חודש ספטמבר

איבוד שליטה – מדינת ישראל, שניצחה בגדול במאבק בגל הראשון של מגפת הקורונה, מאבדת שליטה על המחלה. ישראל מובילה בעולם במספר הנדבקים לנפש כאשר המספרים ממשיכים לעלות. חוסר יציבות פוליטית גורם לכך שקבוצות רבות של אזרחים לא ממלאות אחר ההוראות. 

שוק האג"ח בישראל ירד בצורה רוחבית החודש כאשר האג"ח הממשלתי הארוך הוביל את ירידות השערים. בניגוד למגמה מדד תל בונד גלובל סיים את החודש בעלייה.

בשבועות האחרונים המרווח בין אג"ח ישראל בדולר לבין האג"ח הממשלתי האמריקאי עלה ומשקף סיכון גובר להורדת הדירוג הבינלאומי של ישראל בעיקר בגלל חוסר היציבות הפוליטית. לדעתנו הורדת דירוג לרמה אחת מטה לא תגרור תגובה משמעותית בשווקי האג"ח. 

הבחירות בארה"ב מתקרבות והתנודתיות גוברת. המרווחים באגרות החוב בארה"ב מתחילים להיפתח אם כי הם עדיין נמצאים ברמות נמוכות היסטורית. ככל שאנו מתקרבים לבחירות הסיכוי לצעד משמעותי מצד הנשיא המכהן עולה. צעד כזה יכול להיות בדמות חלוקה נוספת של כסף לאזרחים, צעדים מול השוק הסיני או אפילו אישור מזורז לחיסון לקורונה.

שוק המניות בעולם מסיים את החודש הגרוע מאז מרץ. מניות הטכנולוגיה הובילו את ירידות השערים לאחר שמחירם עלה בחדות בחודשים האחרונים. עקב משקלן הגדול במדד ה S&P 500-מספר מצומצם של מניות טכנולוגיה יכולות להכתיב כמעט לבדן את תשואת המדד ולכן יתכן מצב של התאוששות ממשבר הקורונה שלא תבוא לידי ביטוי בתשואת המדד. להערכתנו מעל 40% ממדד ה S&P 500 חשוף לטכנולוגיה ובגלל משקלן של המניות במדד סקטור הפיננסים מחזיק בשיעור גדול במניות אלו. נבחן לדוגמא את השפעתה של מניית אפל על המדד, מעבר למשקלה (מעל 7%) היא גם ההחזקה הגדולה ביותר של חברת ברייקשיר שבעצמה מהווה את אחת החברות הגדולות במדד. מסקנה: הפיזור של המדד המרכזי בארה"ב ירד משמעותית והוא תלוי מאוד בביצועי מניות הטכנולוגיה.

בישראל, ההכרזה על הסגר השני לא הפתיעה את המשקיעים וההשפעה שלו כבר מתומחרת במחירי המניות בישראל לפחות באופן חלקי. בניגוד למגמה בעולם, מניות הסקטורים המסורתיים בישראל (פיננסים, נדל"ן ואנרגיה) ספגו את הירידות החדות ביותר.