fbpx

סקירה חודשית חודש אוגוסט

בחודש אוגוסט ניתנה מנת חיסון הקורונה ה-5 מיליארד בעולם כאשר כ-2.1 מיליארד אנשים מחוסנים באופן מלא (מעל 40% מהם בסין). בישראל, המדינה הראשונה בעולם שאישרה את מתן החיסון השלישי לכלל האוכלוסיה, חוסנו למעלה מ-2 מיליון אזרחים בפעם השלישית. עדיין מוקדם להעריך את יעילות המנה השלישית אך מנתונים ראשוניים של קופות החולים עולה כי ישנה קפיצה של עד 95% במניעת הדבקה של המתחסנים בפעם השלישית.

קשה להעריך את ההסתברות לווריאנטים נוספים של הקורונה כמו גם את הסיכוי למגר את המגפה באופן מוחלט ולכן הנחת העבודה של מומחים רבים היא כי נאלץ לחיות לצד המחלה בטווח הנראה לעין. 

למרות העלייה בנתוני ההדבקה בישראל הכלכלה המקומית פורחת – עלייה בעסקאות בכרטיסי אשראי, מקומות הבילוי מלאים עד אפס מקום, מחירי הנדל"ן למגורים בשיא ופדיונות הקמעונאיות בעלייה. 

הבנקים המרכזיים בעולם צפויים להפחית בהדרגה את התמיכות המוניטריות בכלכלות. צמצום ההרחבות יהיה ע"י הפחתת רכישות האג"חים לקראת סוף השנה וכרגע לא מדובר על שינוי במדיניות הריבית בטווח הקרוב בישראל, באירופה ובארה"ב. 

בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי ונראה שאינו חושש מעלייה בסביבת האינפלציה ומציין כי הציפיות עומדות במרכז היעד. הבנק התייחס בהודעתו לעלייה בהיקף התחלואה והשפעתה על אי הוודאות לגבי הפעילות הכלכלית במשק בטווח הקרוב.

הנגיד האמריקאי לא הפתיע את המשקיעים בנאומו בג'קסון הול. פאוול התייחס בנאומו לאינפלציה כזמנית בלבד וכי הבנק המרכזי לא מתייחס אליה כגורם המצריך העלאת ריבית (כרגע). הנגיד התייחס לכוונת הפד להקטין את רכישות האג"ח לקראת סוף השנה אך לא הפתיע את שוק המניות, שהגיב בעליות.

מניות

חודש אוגוסט נסגר כחודש חיובי נוסף בשווקי המניות כאשר המדדים המרכזיים בארה"ב ובישראל הוסיפו לערכם מעל 3%. 

מדדי החברות הגדולות בישראל מציגים חודש נוסף של הובלה על החברות הקטנות. מדד הבנקים עלה בחודש אוגוסט בלמעלה מ-10% בעוד מדד ת"א צמיחה מציג תשואה שלילית. תשואת החסר של המניות הקטנות בתקופה האחרונה מקשה על גיוסי המניות החדשים והתיאבון של המשקיעים המוסדיים להיכנס להנפקות החדשות ירד משמעותית.

עונת דוחות טובה מאוד לחברות ברחבי העולם: 

בישראל, רבעון נטול השפעות קורונה ולכן מספר רב של חברות רשמו צמיחה משמעותית לעומת הרבעון המקביל. חברות הביטוח והבנקים הציגו תשואה נאה מאוד על הונם העצמי וגם בנטרול הכנסות חד פעמיות מדובר בדוחות מרשימים. החברות הקמעונאיות נהנו מאוד מהסרת המגבלות בתוספת הפחתת הטיסות היוצאות כאשר גם ברבעון הקרוב הן צפויות ליהנות מהצריכה המוגברת בישראל.

בארה"ב, עונת דוחות מרשימה כאשר החברות הציגו זינוק של מעל 90% ברווחים שלהן לעומת הרבעון המקביל עם עלייה בהכנסות של כ-25%. הסקטור עם השינוי המשמעותי ביותר היה כמובן סקטור האנרגיה שנהנה מהעלייה החדה במחיר הנפט.

 אג"ח

למרות תחילת השיח על צמצום ההרחבה המוניטרית, שווקי האג"ח ברחבי העולם יציבים יחסית.

בישראל נרשם חודש חיובי נוסף בהובלת אגרות החוב צמודות המדד הממשלתיות והקונצרניות. האג"ח הממשלתי השקלי בישראל שומר על יציבות ונסחר בתשואה של 0.93%. האג"ח האמריקאי ל-10 שנים נסחר ברמה של 1.28% וזאת לאחר עלייה קלה בתשואות בעקבות נאומו של נגיד הבנק המרכזי.

התשואות והמרווחים של אגרות החוב הקונצרניות ברחבי העולם ממשיכות להיסחר בשפל היסטורי. גם אגרות החוב בדירוגים נמוכים מציגים תשואות שפל. כך לדוגמא, תל בונד תשואות בישראל מגלם תשואה פנימית צמודה של כ-0%.