fbpx

ספין-אוף (spin-off)

ספין אוף (spin off) הוא מצב בו חברה מפצלת מתוכה פעילות מסוימת או פורטפוליו של מוצרים ומחלקת לבעלי המניות שלה את הפעילות המפוצלת בתור מעין דיבידנד.

מחקרים רבים בעבר כבר הראו כי חברות ספין-אוף נוטות להציג תשואות עודפות בהשוואה לשוק הרחב. חוקרים רבים בתחום הפיננסים בחנו גם את החברה האם וגם את החברה הבת שנוצרה לראשונה לאחר הספין-אוף וממצאיהם הראו כי החברות החדשות נוטות להכות את השוק באופן שהוא מובהק סטטיסטית.

ישנן מספר השערות מדוע החברות הללו מכות את השוק, אך שלוש השערות חוזרות על עצמן באופן די עקבי.

ראשית, מדובר בחברות שהמשקיעים קיבלו מניות בהן מבלי שהן ביקשו אותן, שנית מדובר בחברות אשר לא בהכרח תואמות את אופן ההשקעה של המשקיע או הגוף המוסדי ושלישית מדובר על חברות חדשות שנוצרו יש מאין ולכן לוקח להן זמן לבנות תכנית עסקית שתצעיד אותן אל עבר צמיחה בת קיימא.

הסיבה הראשונה נוגעת לכך שחברות שמתקבלות בספין אוף מפתיעות את המשקיעים במרבית המקרים.

המשקיעים בחרו להשקיע בחברה מסוימת, ולפתע מחזיקים בנוסף לחברה בה השקיעו במניה של חברה שמחזיקה חלק קטן מהנכסים של החברה האם. כשהמשקיעים מנסים לבחון את החברה החדשה הם מגלה שיש מעט מאוד סיקור עליה, כי בניגוד לחברה האם שהיא חברה גדולה, ותיקה ומוכרת, החברה החדשה היא קטנה יותר וחדשה ולכן לא נהנית מסיקור נרחב של האנליסטים. כתוצאה מכך אנחנו רואים לחץ מכירה על החברה הבת במהלך החודשים הראשונים למסחר שלה.

הסיבה השנייה נוגעת לכך שגם כאשר המשקיעים מבינים את התהליך שקרה, ומבינים את פעילות החברה החדשה והבלתי מסוקרת, הם פעמים רבות מגלים שהיא לא תואמת לתפיסת ההשקעה שלהם.

חברות ספין אוף הן פעמים רבות חברות שנמצאות מחוץ לליבת הפעילות של החברה האם, וזו גם הסיבה לכך שהחברה מופרדת. זה מוביל ללחץ מכירות נוסף במהלך החודשים הראשונים למסחר, מכיוון שאם משקיעים רצו להשקיע בחברה מסוימת, הם התעניינו בעסקי הליבה, ולא בעסקים צדדים, ולכן משקיעים נוספים מוכרים את המניות שקיבלו בספין אוף.

הסיבה השלישית היא הזמן שלוקח לחברה חדשה למצוא את האיזון שלה ואת המסלול שלה לצמיחה.

בניגוד להנפקה בה חברה פרטית הופכת לציבורית, בספין אוף נוצרת ממש חברה חדשה יש מאין. החברה הזו כוללת בדרך כלל מספר מוצרים מהחברה האם או פועלת באזור גאוגרפי שאינו בליבה, ולכן היא מעולם לא פעלה באופן עצמאי כחברה. לוקח זמן להנהלת החברה לבנות מבנה ארגוני, אסטרטגיה לצמיחה ובעצם להפוך את אוסף המוצרים לחברה עצמאית.

הסיבות שמנינו לעיל מובילות לכך שמהרגע שהחברה החדשה מתחילה להיסחר יש עליה לחץ מכירות משמעותי אשר דוחף את מחיר המנייה כלפי מטה באופן משמעותי. בנוסף, ללא סיקור נרחב של אנליסטים יש מעט מאוד משקיעים אשר מעוניינים לרכוש את המניות. לקוחות פרטיים מעדיפים מניות שהם מכירים, וגופים מוסדיים זקוקים בדרך כלל לכיסוי של אנליסטים גם למנייה וגם לאג"חים של החברה על מנת להשקיע או לסחור בה.

לסיכום, חברות ספין אוף נוטות להכות את המדדים בטווח הארוך, עקב לחץ מכירות משמעותי שמגיע עם תחילת המסחר. החברות הללו לא מסוקרות ועוברות מתחת לרדאר של מרבית המשקיעים הפרטיים והמוסדיים. כתוצאה מכך, פעמים רבות כאשר המכפילים מתרחבים כשהחברה הופכת להיות מיינסטרים, משקיעים סבלניים קוצרים את הפירות.