fbpx

ירידות השערים בשוק האג"ח הן הזדמנות למשקיעים

שנת 2022 תיזכר כשנה הכואבת ביותר למשקיעי האג"ח בעשרות השנים האחרונות. משקיע אג"ח מאופיין בד"כ כמשקיע סולידי המוכן לוותר על התשואה הגבוהה בשוק המניות (לאורך זמן) תמורת שקט נפשי בדמות תיק השקעות רגוע.

התזה הזאת לא ממש עבדה השנה כאשר משקיע אג"ח אמריקאי שרכש בתחילת השנה את קרן הסל על האג"ח הכולל בארצות הברית (AGG) רשם השנה תשואה שלילית של 12%. מצבו של המשקיע הישראלי קצת יותר טוב כאשר מדד האג"ח המצרפי בישראל ירד "רק" ב-8%.

מדוע זה קרה ואיפה החדשות הטובות?

נתחיל בהיסטוריה: בעקבות משבר 2008 הבנקים המרכזיים ברחבי העולם התחילו במהלך של הרחבות כמותיות הכולל רכישת אג"חים משמעותית והורדות ריבית, זאת על מנת לשמור על תשואות אגרות החוב נמוכות ולתמרץ את הכלכלה.

לכלי הריבית חשיבות גדולה עבור הבנקים המרכזיים והם משתמשים בו על מנת כדי לתמוך בכלכלה בעת משברים וכן לשמירה על יציבות מחירים. ההרחבה הכמותית הגיעה לשיאה במשבר הקורונה בו הורידו הבנקים את הריביות לשפל והממשלות שפכו כמות גדולה מאוד של כסף על מנת לשמור על הכלכלה.

מכיוון שאין ארוחות חינם אנחנו משלמים עכשיו את המחיר כאשר האינפלציה שהייתה מושג נשכח בעשור האחרון חזרה לחיינו.

זה התחיל בקורונה בשל בעיות בשרשרת האספקה שגרמו לעליית מחירים, המשיך בעליות חדות במחירי חומרי הגלם והשילוח ולאחר שאלו התמתנו הגיעה אינפלציית מחירי השירותים.

האינפלציה ברחבי העולם הגיעה לרמות שיא של 10% באירופה, 9% בארה"ב ו-5% בישראל. 

הבנקים המרכזיים משתמשים בכלי המרכזי העומד לרשותם – הריבית על מנת להילחם באינפלציה. בנאומו הבטיח יו"ר הפד ג'רום פאואל שילחם בצורה נחושה באינפלציה (העלאות ריבית) גם במחיר של גרימת כאב למשקי בית ועסקים (האטה כלכלית/מיתון).

הריבית בארה"ב עלתה מרמה של 0% עד לרמה של 4.5% (צפי האנליסטים ל-5% באמצע השנה הבאה), הריבית בישראל עלתה לרמה של 3.25% ואפילו באירופה נאלצו להעלות את הריבית ל-2.5%.

ולחדשות הטובות: קשה להאמין אבל בשנת 2019 שליש מאגרות החוב הממשלתיות בעולם נסחרו בתשואה שלילית. בשנים האחרונות תשואה ממוצעת של תיק אג"ח הייתה נמוכה ביותר כך שכדי להשיג תשואה נאלצו המשקיעים להעלות את רמת הסיכון.

לאחר עליית הריבית האפיק האג"חי חזר להיות מעניין כאשר התשואות של מדדי אגרות החוב בישראל עלו מעל 5% במרבית המדדים.

 

איפה המלכוד? שנת 2022 הזכירה למשקיעים שהאג"ח אינו אפיק חסר סיכון לחלוטין. הסיכון העיקרי בהשקעה באג"ח (מעבר לחדלות פירעון של המנפיק) הוא סיכון לשינוי משמעותי בריבית במשק שיפגע בשווי אגרות החוב. הבנקים המרכזיים בעולם עדיין לא סיימו את מהלך עליות הריבית אך ניתן להניח שרוב המהלך כבר מאחורינו.

 

ישנן מספר דרכים להשקיע בשוק האג"ח:

 

יתרונות חסרונות
רכישה של אגרות חוב ספציפיות
 • זול
 • גמישות בבחירת ההשקעות
 • מצריך ניתוח פרטני של כל אגרות החוב
 • לא ניתן להשיג פיזור בסכומי השקעה נמוכים
 • לא יעיל מבחינת מס ללקוח פרטי
רכישה של קרן מחקה על מדד אג"ח 
 • זול יחסית לקרן מנוהלת
 • פיזור
 • דחיית מס
 • יש עמלת קנייה ומכירה לבנק
 • לכל מדד יש מגבלת דירוג. מתחת לדירוג מסויים אגרת החוב נפלטת מהמדד לעיתים תוך קיבוע הפסד
 • המדדים לא מחזיקים את אגרות החוב לפדיון. אגרת חוב לפדיון בשנה הקרובה בד"כ תיפלט מהמדד
רכישה של קרן נאמנות מנוהלת
 • מאפשרת להנות מניהול מקצועי בכל סכום השקעה
 • פיזור גבוה
 • דחיית מס
 • אין עמלת קנייה ומכירה לבנק
 • דמי ניהול גבוהים יותר מקרן מחקה

 

  לכל משקיע יש את המאפיינים הייחודיים שלו כאשר ניתן לשלב בין המוצרים השונים על מנת ליצור תמהיל השקעות אופטימלי.

 

 

 

 

פסטרנק שהם ניהול השקעות בע"מ (להלן: "החברה") עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה 1995 ("חוק הסדרת העיסוק") ואינה עוסקת בייעוץ השקעות. במסגרת פעילותה כ"משווק השקעות" עשויה החברה לקבל טובות הנאה בקשר עם הנכסים הפיננסים הנרכשים לחשבון הלקוח. החברה רשאית להעדיף נכסים פיננסים אשר יש לה זיקה אליהם, וזאת על פני נכסים פיננסים אחרים, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח, אשר אין לחברה זיקה אליהם. רשימת הנכסים אשר לחברה זיקה אליהם עשויה להתעדכן מעת לעת באתר החברה.
אין באמור בסקירות המופיעות באתר החברה ו/או בדף הפייסבוק שלה ו/או בכל עמוד של החברה ברשת חברתית (להלן "אתרי החברה") אחרת כדי להוות תחליף לשיווק השקעות על ידי משווק השקעות או מנהל תיקים בעל רישיון כדין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואין לראות במידע המפורסם באתרי החברה משום הצעה לרכישת ני"ע ו/או קרנות נאמנות.
יודגש, כי החברה עשויה להחזיק בניירות ערך המוזכרים בסקירות המפורסמות באתרי החברה בתיקים המנוהלים על ידה עבור לקוחותיה, בקרנות הנאמנות שהשקעותיהן מנוהלות על ידה ו/או בחשבונות הנוסטרו של החברה.
המידע המובא בסקירות מבוסס על מידע שפורסם על ידי החברות נשוא הסקירה, דיווחי החברות לציבור, מאגרי מידע פומביים ו/או באמצעי התקשורת השונים. פסטרנק שהם ו/או עובדיה לא יהיו אחראים למהימנותו של המידע, לנתונים המובאים בסקירות, לשלמות הסקירה ואין לראות בסקירה זו, ממצאיה או מסקנותיה משום המלצה לבצע פעולה כלשהי ו/או ליצירת רווח כלשהו לקורא.
החברה הינה מנהלת השקעות חיצונית בקרנות נאמנות שבניהול איילון קרנות נאמנות בע"מ ועל כן פסטרנק שהם ניהול השקעות בע"מ קשורה לאיילון קרנות נאמנות והינה בעלת זיקה לנכסים פיננסים שהונפקו או מנוהלים על ידה.