fbpx

התשואה חוזרת לשוק האג"ח

הירידות החדות בשווקי המניות תופסות את מירב הכותרות בעיתונים הכלכליים אבל הדרמה הגדולה מתחילת השנה מתרחשת דווקא בשוק האג"ח. 

בעקבות משבר 2008 הבנקים המרכזיים ברחבי העולם התחילו במהלך של הרחבות כמותיות הכולל רכישת אג"חים משמעותית והורדות ריבית, זאת על מנת לשמור על תשואות אגרות החוב נמוכות ולתמרץ את הכלכלה. לכלי הריבית חשיבות גדולה עבור הבנקים המרכזיים והם משתמשים בו על מנת כדי לתמוך בכלכלה בעת משברים וכן לשמירה על יציבות מחירים. 

ומה השתנה השנה? האינפלציה שבמשך שנים שמרה על רמות נמוכות מאוד, אפילו מתחת ליעדי הבנקים המרכזיים, זינקה לרמות שלא נראו עשרות שנים.

 

הגורם שהזניק את האינפלציה היה מגיפת הקורונה שפגעה באופן משמעותי בשרשראות האספקה ברחבי העולם. מפעלים נסגרו בשל בידודים, נוצר מחסור בציוד קריטי כולל שבבים, ומחירי השילוח זינקו. כל אלו לצד ביקושים חזקים מהצפוי גררו עליות מחירים ברחבי העולם. בחודש פברואר השנה פלשה רוסיה לאוקראינה במהלך ששפך הרבה שמן למדורת האינפלציה. רוסיה ואוקראינה הן מיצרניות החיטה הגדולות בעולם וורוסיה יצואנית אנרגיה (גז ונפט) ומתכות משמעותית.

 

 

על מנת להילחם באינפלציה אשר זינקה לרמות של מעל 8% בארה"ב ובאירופה ומעל 4% בישראל, הבנקים המרכזיים משתמשים בכלי המרכזי שעומד לרשותם – הריבית.

בנק ישראל העלה את הריבית מתחילת השנה לרמה של 1.25% ומחלקת המחקר שלו צופה עלייה של עוד 1.5% בשנה הקרובה. ה-FED העלה את הריבית בארה"ב לרמה של 2.5%-2.25% וחברי הפד צופים שהריבית תעמוד על כ-3.25% בסוף שנת 2022. הצפי לריביות גבוהות יותר בטווח הקצר גרם לירידות חדות בשוק האג"ח והפך אותו למעניין להשקעה. בתוך מספר חודשים שוק האג"ח הפך משוק של תשואות אפסיות לאפיק שניתן לקבע בו תשואה פנימית של 3%-5% לשנים הבאות.

 

יש לציין כי הריבית על פיקדונות בבנקים עלתה במקביל (אך בשיעור נמוך יותר מעליית הריבית במשק) כאשר בניגוד לאגרות החוב, הריבית בפקדונות היא בד"כ לתקופה של עד שנה.

 

ישנם מספר דרכים להשקיע בשוק האג"ח:

 

יתרונות חסרונות
רכישה של אגרות חוב ספציפיות
 • זול
 • גמישות בבחירת ההשקעות
 • מצריך ניתוח פרטני של כל אגרות החוב
 • לא ניתן להשיג פיזור בסכומי השקעה נמוכים
 • לא יעיל מבחינת מס ללקוח פרטי
רכישה של קרן מחקה על מדד אג"ח 
 • זול יחסית לקרן מנוהלת
 • פיזור
 • דחיית מס
 • יש עמלת קנייה ומכירה לבנק
 • לכל מדד יש מגבלת דירוג. מתחת לדירוג מסויים אגרת החוב נפלטת מהמדד לעיתים תוך קיבוע הפסד
 • המדדים לא מחזיקים את אגרות החוב לפדיון. אגרת חוב לפדיון בשנה הקרובה בד"כ תיפלט מהמדד
רכישה של קרן נאמנות מנוהלת
 • מאפשרת להנות מניהול מקצועי בכל סכום השקעה
 • פיזור גבוה
 • דחיית מס
 • אין עמלת קנייה ומכירה לבנק
 • דמי ניהול גבוהים יותר מקרן מחקה

 

  לכל משקיע יש את המאפיינים הייחודיים שלו כאשר ניתן לשלב בין המוצרים השונים על מנת ליצור תמהיל השקעות אופטימלי.