fbpx

אנרגיה ירוקה

ניגוד למגמה בבורסה בת"א, מניות האנרגיה הנקייה הוסיפו לערכן עשרות אחוזים מתחילת השנה. הסיבה לעלייה מטאורית הזאת אינה ברורה, שהרי מה השתנה? מחירי האנרגיה ירדו במהלך התקופה האחרונה בחדות – עובדה שאמורה הייתה להעיב על החברות בתחום שכן הכדאיות הכלכלית להחלפת המקורות המזהמים יורדת.
ייתכן והסיבה היא התמקדות של המשקיעים במניות אשר נתפסות כחסינות להשפעת הקורונה ומיצובו של הסקטור כטכנולוגי (המניות מסווגת ע"י הבורסה תחת סקטור הטכנולוגיה למרות שהקשר הטכנולוגי קלוש מאוד). כמו כן ירידת הריבית חיובית מאוד עבור חברות אלו שחלק גדול מפעילותן הינו מימונית.

נקודה מעניינת נוספת היא שהחברות שמובילות את העליות החדות – אוגווינד, ברנדמילר, אפולו פאוור ואלקטריון (כל חברה מספקת פתרון שונה ופורץ דרך בתחום הקלינטק) הן עדיין חברות חלום עם מכירות זניחות אבל זה לא מפריע למשקיעים להעניק להם שווי חלומי – אוגווינד ואלקטריון נסחרות כל אחת בשווי של 2.2 מיליארד ₪ הגבוה מחברות ותיקות ותזרימיות כמו פוקס, ישראכארט וכלל ביטוח. לגבי החברות הוותיקות בתחום כמו אנלייט ואנרג'יקס המשקיעים כבר לוקחים בחשבון את הייזום של הפרוייקטים החדשים שלהם.
בשורה התחתונה – אין ספק שמדובר בתחום שימשיך לצמוח אך האם נשאר הרבה מקום לצמיחה במחירי המניות? ימים יגידו

סקירה זאת נועדה למטרות אינפורמטיביות בלבד. אין בסקירה כדי להוות הצעה להשקעה ו/או רכישת ניירות ערך והיא אינה מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור" מסוג כלשהו. כמו כן, אין בסקירה כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. הסקירה נערכה לשם הצגה תמציתית בלבד של המידע הכלול בה, והיא אינה ממצה או מתיימרת להקיף את מלוא הנתונים אודות הנושאים הנסקרים במסגרתה. למען הסר ספק מובהר, כי הסקירה נכונה למועד כתיבתה, המידע הכלול בסקירה עלול להתעדכן ולהשתנות בתכיפות והחברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות נתונים ו / או הערכות שנכללו בה . החברה או מי מעובדיה, נושאי המשרה בה או בעלי השליטה לא יישאו באחריות לנזק, הפסד או הוצאה שעלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על האמור בסקירה זאת.