fbpx

רוצה לדעת עוד?

נשמח לעניין אותך בסקירות ומאמרים נוספים אודות מגמות ושינויים בתחום הפיננסי וההשקעות.

אנו דואגים להעלות לאתר שלנו מדי חודש סקירה תמציתית אשר מסכמת את האירועים העיקריים בשווקים הפיננסים בארץ ובעולם וכן מאמרים מקצועיים ממוקדים.

לקבלת עדכונים אודות סקירות נוספות:

* מסירת הפרטים לעיל נעשית מרצוני ובהסכמתי לכך כי המידע יישמר במאגרי מידע של פסטרנק שהם ניהול השקעות בע”מ וישמש לצורך הצעת תכנים ושירותים הניתנים על ידי פסטרנק שהם ניהול השקעות בע”מ לרבות באמצעות דיוור ישיר של מידע שיווקי בכל אמצעי התקשורת, ניהול וייעול השירות והקשר עם לקוחות ולקוחות פוטנציאליים, עיבוד והפקת מידע לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים ומסירת המידע לצדדים שלישיים לצורך מימוש המטרות דלעיל או על פי כל דין, אלא אם אודיע אחרת פסטרנק שהם ניהול השקעות בע”מ.