קרן 1090- 0822

רוצים להישאר מעודכנים?

נשמח לעניין אותך בסקירות אודות מגמות ושינויים בתחום הפיננסי וההשקעות ודפי מוצר חודשיים.

לקבלת סקירה תמציתית אשר מסכמת את האירועים העיקריים בשווקים הפיננסים בארץ ובעולם, מאמרים מקצועיים ממוקדים ודפי מוצר חודשיים, יש להירשם:

לקבלת סקירות ודפי מוצר חודשיים לתיבת המייל שלך:

* מסירת הפרטים לעיל נעשית מרצוני ובהסכמתי לכך כי המידע יישמר במאגרי מידע של פסטרנק שהם ניהול השקעות בע”מ וישמש לצורך הצעת תכנים ושירותים הניתנים על ידי פסטרנק שהם ניהול השקעות בע”מ לרבות באמצעות דיוור ישיר של מידע שיווקי בכל אמצעי התקשורת, ניהול וייעול השירות והקשר עם לקוחות ולקוחות פוטנציאליים, עיבוד והפקת מידע לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים ומסירת המידע לצדדים שלישיים לצורך מימוש המטרות דלעיל או על פי כל דין, אלא אם אודיע אחרת פסטרנק שהם ניהול השקעות בע”מ.