קרנות נאמנות

קרן נאמנות הינה מכשיר פיננסי שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך (ני"ע) הנסחרים בבורסות בארץ או בחו"ל. קרן הנאמנות מנוהלת על ידי מנהל הקרן אשר הינו מנהל השקעות בעל רישיון לניהול השקעות.
בקרן נאמנות אקטיבית באפשרות מנהל ההשקעות לבחור להשקיע בכל ני"ע אשר הוא מוצא לנכון להשקעה לאחר ביצוע אנליזה וניתוח החברה
בשונה, קרן נאמנות מחקה, כשמה כן היא, עוקבת אחרת מדד מסוים במטרה להעניק למשקיע את ביצועי המדד. על קרן הנאמנות לכלול  ולפעול על פי הסכם נאמנות שפרטיו פורסמו באמצעות תשקיף (המסמך המסדיר את אופן פעילות הקרן). מטרת הסכם הנאמנות הינה שמירה על בעלי היחידות בקרן (המשקיעים) וזאת על ידי פיקוח ווידוא וכי מנהל ההשקעות עומד בתנאים שקבע לניהול הקרן בתשקיף.
קרן הנאמנות משקיעה לפי מדיניות השקעה הנקבעת מראש ומפורסמת בתשקיף הקרן וזאת במטרה לשקף למשקיע מה אופי ההשקעה של קרן.
קרן נאמנות יכולה להיכלל תחת כל אפיקי ההשקעה. ישנן קרנות נאמנות מנייתיות (בארץ ובחו"ל), קרנות נאמנות המשקיעות באג"ח (ממשלתי שקלי/צמוד, אג"ח קונצרני שקלי/ צמוד/ צמוד מט"ח), קרן נאמנות כספית המשקיעה במלווה קצר מועד (מק"מ) וכן קרנות נאמנות אשר כוללות הן מניות והן אג"ח (קרנות מעורבות).
יתרונותיה של קרן נאמנות:
 • ניהול מקצועי - בעלי היחידות בקרן (המשקיעים) נהנים מניהול על ידי מנהלי השקעות אשר משקיע את כספי הקרן בניירות ערך לאחר ביצוע אנליזה ומחקר אודות הניירות המוחזקים בקרן.
 • פיזור - אמנם המשקיע בקרן יראה בתיקו ני"ע אחד עם שם הקרן אך בפועל מוחזקים על ידו מספר רב של ניירות (לרוב עשרות ניירות ערך) המאפשרים לו פיזור השקעה בין מספר רב של חברות ובכך הפחתת הסיכון בהשוואה להחזקה במספר קטן של ניירות או רק מתחום מסוים.
 • דחיית מס - בשונה מניהול השקעות ישיר בו המשקיע משלם מס במקור בגין כל מימוש רווח הון שנוצר כתוצאה מעליית שווי הנייר, המשקיע בקרן נאמנות ישלם מס רק בעת מכירת יחידות הקרן ולא בגין שינויים ומכירות שיעשה מנהל הקרן בהרכבה.
חסרונותיה של קרן נאמנות:
 • דמי ניהול - בגין הניהול המקצועי יידרש המשקיע לשלם דמי ניהול המגולמים במחיר הקרן. ישנן קרנות מנייתיות בהן דמי הניהול יכולים להגיע גם ל-2% או 3% אשר מהווה עלות גבוהה לשימוש במכשיר השקעה מסוג זה.
 • פירוט נכסי הקרן - קרן נאמנות הינה "קופסא שחורה" אשר מציגה למשקיע את השורה התחתונה של הרווח או ההפסד שנוצר מכלל האחזקות. לרוב, אין באפשרות המשקיע לדעת בזמן אמת מהן ההשקעות הספציפיות אותן מבצעת הקרן.
כיצד בוחרים קרן נאמנות?
הפרמטריים החשובים בבחינה של קרן נאמנות הם:
 1. מנהל ההשקעות של הקרן – יש לבחון את ניסיונו של מנהל ההשקעות של קרן הנאמנות ואת הוותק שלו בחברה המנהלת. וותק של מספר שנים בניהול השקעות באותו גוף מצביע על יציבות
 2. מספר הקרנות של בית ההשקעות באותה הקטגוריה – לגוף עם מספר קרנות באותה קטגוריה יהיה בד"כ פחות מיקוד בניהול ההשקעות של קרן נאמנות ספציפית שכן בד"כ יעדיף בית ההשקעות לפתוח קרן אגרסיבית, קרן סולידית ועוד מספר קרנות המתאימות למצבי שוק משתנים כך שבכל שנה תהיה לו לפחות קרן אחת במקומות הראשונים בקטגוריה. במצב כזה למשקיע יהיה קשה לבחור מבין הקרנות של בית ההשקעות
 3. ניהול הסיכונים של מנהל ההשקעות – חשוב להבין איך מנהל ההשקעות מנהל את הסיכונים שלו: כמה החזקות יש בקרן הנאמנות – מספר החזקות קטן יצביע על ניהול אגרסיבי יותר כמו גם אותן ההחזקות שמנהל הקרן מחזיק באחוזים גבוהים
 4. דמי הניהול של הקרן – למרות שדמי הניהול הם לא חזות הכל ולעיתים עדיף לשלם קצת יותר כדי ליהנות מניהול השקעות מקצועי ואחראי ישנם מקרים בהם דמי הניהול חריגים מאוד, לדוגמא קיימות קרנות מנייתיות עם דמי ניהול גבוהים מאד אשר מקשים על מנהל ההשקעות להכות את מדד הייחוס שלו.
מילון מונחים:

נאמן קרן: חברה שתפקידה להחזיק בנכסי הקרן עבור בעלי היחידות ולפקח על יישום מדיניות ההשקעה של מנהל הקרן בהתאם לתשקיף.
מנהל קרן: חברה המנהלת את נכסי הקרן ומבצעת רכישות ומכירות של ני"ע ופעולות אחרות בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן.
הסכם הקרן: חוזה שבאמצעותו מוקמת קרן. הוא נחתם בין מנהל הקרן לבין הנאמן ובו פרטים שונים, כגון שם הקרן, שכר המנהל, שכר הנאמן ומדיניות ההשקעה של הקרן. ההסכם וכל שינוי בו טעונים אישור הרשות לניירות ערך.
קרן מחקה- קרן נאמנות אשר מטרתה לעקוב אחרי מדד מסוים . מוצר זה הינו מוצר השקעה פסיבי, קרי מעניק למחזיקי היחידות בו את ביצועי המדד או התחום אחריהם הוא עוקב.
קרן אקטיבית- קרן המנוהלת על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. מטרת הקרן הינה להשיג ביצועים טובים יותר ממדדי השוק ואין מטרתה של הקרן לעקוב אחרי מדד או תחום פעילות (סקטור) ספציפי. קרן זו הינה מוצר השקעה אקטיבי אשר מבוצעות בו שינויים בהתאם לפעולותיו של מנהל הקרן.
footer logo
addressרח’ יגאל אלון 94, מגדל אלון 2, תל אביב 6789140
address074-7018238
address 03-9661996
 • דרכים ליצירת קשר

  phone50.png
  טלפון
  074-7018238
  תהיו בקשר גם ב-