קרנות נאמנות

שיעור החשיפה בקרן למניות לא יפחת מ- 50% ולא יעלה על 120%. שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה* לא יעלה על 30%. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*, בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים…
שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב קונצרניות, לרבות תעודות פקדון, לא יפחת מ-75%, ובלבד ששיעור החשיפה לאגרות חוב כאמור, שאינן תעודות פקדון, לא יפחת מ-50%. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10%. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה* לא יעלה על…
footer logo
addressרח’ יגאל אלון 94, מגדל אלון 2, תל אביב 6789140
address074-7018238
address 03-9661996
  • דרכים ליצירת קשר

    phone50.png
    טלפון
    074-7018238
    תהיו בקשר גם ב-