Image is not available

החברה מתנהלת בסטנדרטים הגבוהים ביותר הקיימים בשוק ההון הישראלי. הפיקוח ותהליכי הבקרה הקפדניים מתבצעים הן ע"י מערכות מחשוב מתקדמות והן ע"י בקרות פנימיות וחיצוניות באופן שוטף.

בוטיק ההשקעות פסטרנק שהם מתמחה בניהול תיקי השקעות ופועל בעזרת המכשירים הפיננסים המתמקדים והטובים ביותר הקיימים בשוק ההון של כלל החברות הקיימות.

כבוטיק השקעות אנו פועלים לטובת לקוחותינו ללא מגבלות של גודל. בשוק הון בעל נפחי מסחר מאתגרים, בדומה לשוק המקומי, באפשרותנו להגיב להתרחשויות בזמן אמת ולהניב ערך מוסף אמיתי ללקוחותינו.

השותפים בחברה נהנים מניסיון מקצועי עשיר ורב שנים בשוק ההון הישראלי. הידע והניסיון שנצבר ע"י השותפים, במהלך עבודתם לאורך השנים בבתי השקעות מובילים, מתורגמים הלכה למעשה לניהול מקצועי ואיכותי של תיק ההשקעות.

אחת מאבני היסוד של בוטיק ההשקעות "פסטרנק שהם" הינה ליווי וטיפול אישי בלקוחות החברה. כחלק מגישה זו, השותפים בבית ההשקעות מלווים באופן אישי ושוטף את הלקוחות. אנו רואים בלקוח שותף לדרך.

Image is not available

רגולציה בסטנדרטים גבוהים

Image is not available

מיקוד

מהירות תגובה

Image is not available

ניהול אישי

Image is not available

ידע וניסיון

Image is not available

הפילוסופיה שלנו

Slider

הפילוסופיה שלנו


ניהול אישי

ניהול אישי
אחת מאבני היסוד של בוטיק ההשקעות "פסטרנק שהם" הינה ליווי וטיפול אישי בלקוחות החברה. כחלק מגישה זו, השותפים בבית ההשקעות מלווים באופן אישי ושוטף את הלקוחות. אנו רואים בלקוח שותף לדרך.

ידע וניסיון

ידע וניסיון
השותפים בחברה נהנים מניסיון מקצועי עשיר ורב שנים בשוק ההון הישראלי. הידע והניסיון שנצבר ע"י השותפים, במהלך עבודתם לאורך השנים בבתי השקעות מובילים, מתורגמים הלכה למעשה לניהול מקצועי ואיכותי של תיק ההשקעות.

מהירות תגובה

מהירות תגובה
כבוטיק השקעות אנו פועלים לטובת לקוחותינו ללא מגבלות של גודל. בשוק הון בעל נפחי מסחר מאתגרים, בדומה לשוק המקומי, באפשרותנו להגיב להתרחשויות בזמן אמת ולהניב ערך מוסף אמיתי ללקוחותינו.

מיקוד

בוטיק ההשקעות פסטרנק שהם מתמחה בניהול תיקי השקעות ופועל בעזרת המכשירים הפיננסים המתמקדים והטובים ביותר הקיימים בשוק ההון של כלל החברות הקיימות.

רגולציה בסטנדרטים גבוהים

רגולציה בסטנדרטים גבוהים
החברה מתנהלת בסטנדרטים הגבוהים ביותר הקיימים בשוק ההון הישראלי. הפיקוח ותהליכי הבקרה הקפדניים מתבצעים הן ע"י מערכות מחשוב מתקדמות והן ע"י בקרות פנימיות וחיצוניות באופן שוטף.
footer logo
addressרח’ יגאל אלון 94, מגדל אלון 2, תל אביב 6789140
address074-7018238
address 03-9661996
  • דרכים ליצירת קשר

    phone50.png
    טלפון
    074-7018238
    תהיו בקשר גם ב-