גילוי נאות

פסטרנק שהם בית השקעות בע"מ (להלן: "החברה") עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה 1995 ("חוק הסדרת העיסוק") ואינה עוסקת בייעוץ להשקעות." במסגרת פעילותה כ"משווק השקעות" עשויה החברה לקבל טובות הנאה בקשר עם הנכסים הפיננסים הנרכשים לחשבון הלקוח. החברה רשאית להעדיף נכסים פיננסים אשר יש לה זיקה אליהם, וזאת על פני נכסים פיננסים אחרים, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח, אשר אין לחברה זיקה אליהם. רשימת הנכסים אשר לחברה זיקה אליהם עשויה להתעדכן מעת לעת באתר החברה. 

החברה הינה מנהלת השקעות חיצונית בקרן נאמנות שבניהול איילון קרנות נאמנות בע"מ ועל כן פסטרנק שהם ניהול השקעות בע"מ קשורה לאיילון קרנות נאמנות והינה בעלת זיקה לנכסים פיננסים שהונפקו או מנוהלים על ידה.logo ayalon finel2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
להלן רשימת הנכסים 

 • פסטרנק שהם (0A) (!) אג"ח חברות ללא מניות (מספר ני"ע 5125463).
 • פסטרנק שהם (4B) מניות (מספר ני"ע 5127576)
 • פסטרנק שהם (4D) מניות (מספר ני"ע 5129606)^
 • לבית ההשקעות זיקה לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות אשר מתופעלות בניהול אישי (IRA) ועשויה להעדיפם במסגרת שירותי ניהול ההשקעות ו/או שיווק ההשקעות הניתנים על ידה:
  • פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ.
  • מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ.
  • הפניקס פנסיה וגמל בע"מ.
  • ^קרן חדשה מיום 12.09.19 התאמת נכסי הקרן למדיניות ההשקעות תסתיים עד ליום 26.10.19
footer logo
addressרח’ יגאל אלון 94, מגדל אלון 2, תל אביב 6789140
address074-7018238
address 03-9661996
 • דרכים ליצירת קשר

  phone50.png
  טלפון
  074-7018238
  תהיו בקשר גם ב-